Fødselsdepression

At blive forældre er en stor omvæltning. Selv om man har forberedt sig godt, er det naturligt at føle sig både overvældet, berørt og lidt skræmt over alt det nye. Derfor oplever de fleste mødre og fædre også forskellige følelsesmæssige, fysiske og tankemæssige reaktioner under graviditeten eller efter fødslen. Det ene øjeblik kan man føle sig beruset af lykke, for i det næste at være opgivende og afmægtig af træthed. Alt dette er helt normalt og naturligt.

Hvis bekymringerne, overvældelsen eller de negative følelser og tanker bliver ved med at fylde, eller hvis de helt overskygger glæden over graviditeten eller forældreskabet, så kan det være, at du har fået en fødselsdepression.

Efterfødselsreaktion eller fødselsdepression

Både kvinder og mænd kan få en fødselsdepression. Det sker for flere kvinder end mænd og der kan ofte være lidt forskel på symptomerne hos kvinder og mænd. Generelt kan man sige, at Efterfødselsreaktion beskriver en lidt lettere følelsesmæssig tilstand end Fødselsdepression, men i daglig tale bruges begreberne ofte synonymt. Fødselsdepression er i øvrigt heller ikke en præcis diagnose men mere en samlebetegnelse for en tilstand, der kan involvere såvel depression, angst, belastningsreaktioner og stress. Hvad der fylder mest for den enkelte mor/ far er forskelligt.

En fødselsdepression er meget pinagtig for den ramte og minder på nogle måder om en almindelig depression. Ved fødselsdepression er der dog det ekstra, at det for den ramte mor eller far ofte føles ekstra smertefuldt, fordi alle – inklusiv en selv – har en forventning om, at man burde være glad, nu hvor man har fået et barn. Den glæde er ofte helt eller delvist fraværende under en fødselsdepression. I stedet er man enten meget trist eller sig føler tom og grå indeni. De negative tanker og følelser kredser ofte meget om det nye forældreskab og den måde det påvirker ens liv og selvfølelse. Det kan naturligvis også være, at det er angsten som dominerer.

Hvorfor får man fødselsdepression?

Der kan være mange årsager til, at en ny mor eller far får en fødselsdepression. Ofte ses det, at flere uheldige faktorer spiller sammen, så der bliver tale om lidt af en sneboldeffekt. Der kan være bagvedliggende problematikker fx fra ens egen opvækst som kommer frem nu, hvor man selv skal være forælder. Det kan være at man tidligere i sit liv har lidt af depression eller angst. Der kan være belastende oplevelser under graviditeten eller fødslen, som sætter spor og der kan komme helt aktuelle udfordringer i rollen som ny forælder. Alle kan væltes, når mængden af udfordringer bliver for stor.

De mødre og fædre jeg taler med, er helt almindelige mennesker, som lige netop på dette tidspunkt i deres liv oplever at have det rigtig svært og ofte også har følelsen af ikke rigtigt at kunne kende sig selv, eller være sig selv lige nu.

Hvad sker der med barnet, når moren får fødselsdepression?

En del kvinder med fødselsdepression er bange for at fortælle andre, hvordan de har det. De er bange for at blive stemplede som dårlige mødre og har tanker om, at myndighederne vil tage barnet fra dem, hvis de går til lægen. Men sådan går det stort set aldrig, for fødselsdepression kan behandles og det ved lægen og de sociale myndigheder godt! Spædbarnets udvikling kan dog påvirkes og forsinkes, hvis moderens depression står på over lang tid, så også derfor er det vigtigt at søge hjælp i tide. Ofte vil faren til barnet kunne være en meget afgørende hjælp for den deprimerede mor, ved at tage sig af barnet og sikre moren ro til at gøre de ting, der skal til for at hun får det bedre. I en del tilfælde sygemeldes kvinden i en periode, hvor hendes partner så får overdraget barslen og er hjemme sammen med mor og barn. Den kontakt, omsorg og opmærksomhed en nærværende far giver til sit spædbarn, vil være fuldt ud tilstrækkelig til at sikre barnets udvikling, også selv om moren i en periode er deprimeret.  

 

Hjælp til efterfødselsreaktion og fødselsdepression

Selv om der kan være forskellige årsager til fødselsdepression, så ved man, at behandling hjælper og at samtaler kan nedsætte varigheden af depressionen væsentligt.

Kommer du til samtaler hos mig, tager vi udgangspunkt i din situation og det som fylder mest for dig. Ofte er det en god idé, at din partner kommer med til en af de første samtaler, så I kan få en fælles forståelse af, hvad fødselsdepression er for noget og han/hun kan få inspiration til, hvordan han/hun bedst kan hjælpe dig. Behandlingen vil derefter bestå i samtaler og bearbejdning af det, som fylder for dig kombineret med konkrete, brugbare anvisninger til, hvad du/ I kan gøre derhjemme for at du kan få det bedre.

Nogle kvinder og mænd med fødselsdepression har glæde af medicinsk antidepressiv behandling samtidig med samtaleterapien. Tænker du at medicinsk hjælp måske også kunne være aktuelt for dig, vil jeg opfordre dig til at kontakte din læge.