COOKIEPOLITIK

Ønsker du at ændre dit samtykke?

Du kan nemt ændre det under punkt (7.1)

Bemærk venligst at dit valg bliver husket i 365 dage.

Datasikkerhed og fortrolighed

Tavshedspligt

Alle autoriserede psykologer har tavshedspligt ifølge Psykologloven. Det betyder, at det du fortæller mig, bliver mellem dig og mig. Dog kan der være enkelte, særlige undtagelser, som beskrives nedenfor.

Journal

Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal. Til brug for journalen beder jeg dig om dit fulde navn, adresse, mail og tlf. nummer ved første samtale. Hvis du får dine samtaler betalt via en forsikring eller anden instans, vil jeg også bede om dit personnummer. Journalen indeholder et kort resumé af hovedtrækkene i det vi taler om. Jeg må ikke udlevere din journal til andre end dig, uden dit samtykke. Jeg skriver manuel journal og journaloptegnelserne gemmes i et aflåst arkivskab i min klinik. Din journal gemmes, jævnfør Psykologloven, i 5 år, hvorefter den destrueres. Det er ikke tilladt at rette i journalen, men jeg kan lave tilføjelser. Du er altid velkommen til at bede om journalindsigt.

Mail og sms

Jeg benytter en krypteret, sikker mail, jævnfør kravene i den nye europæiske datasikkerhedslovgivning.
SMS-beskeder er ikke sikret fortrolighed og du bør derfor undgå at sende fortrolige oplysninger til mig via sms. SMS kan benyttes, hvis der er brug for at flytte en aftale eller lignende.

Erklæringer, statusudtalelser mm.

Indimellem beder forsikringsselskaber, kommunens forvaltning eller andre om en udtalelse. Hvis du giver tilladelse til det udfærdiger jeg gerne sådanne erklæringer, mod honorar svarende til erklæringens længde og formål. Erklæringen indeholder kun de nødvendige oplysninger, som er relevante til det formål, den skal tjene. Du vil altid få erklæringen til gennemlæsning inden den sendes. Jeg sender ikke oplysninger, som du ikke ønsker, går videre. Der kan dog være enkelte undtagelser (se nedenfor).

Oplysningspligt

I enkelte, særlige tilfælde har jeg oplysningspligt. Oplysningspligten overstiger tavshedspligten. Jeg har oplysningspligt i de meget få tilfælde, hvor en klient er i alvorlig risiko for at gøre skade på sig selv eller andre – og i de særlige tilfælde, hvor et barns udviklingsmuligheder kan være i fare. Her har jeg pligt til at orientere de relevante myndigheder, som derefter skal vurdere sagen og tage stilling til eventuel videre handling. Hvis du er usikker på, om det du har brug for at tale om, vil aktivere min oplysningspligt, så lad os tale om det, så usikkerheden afklares.

Klageret

Hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på, har du altid mulighed for at klage. Du kan klage direkte til mig, ved at sende mig en mail. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk