Om

Jeg er født i 1961 og er autoriseret psykolog og jordemoder. Derudover har jeg gennem mere end 25 år personligt arbejdet med meditation og fulgt kurser på Center for spirituel integration. Jeg har arbejdet såvel som jordemoder og psykolog i en del år. Som psykolog har jeg blandt andet arbejdet med sårbare familier, i pædagogisk psykologisk rådgivning, på en hospitalsafdeling samt i privat praksis.

Jeg tror på, at vi alle i os rummer en kerne, hvori der findes den visdom, støtte og kærlighed vi har brug for til at kunne leve et godt og meningsfuldt liv. Det sker dog let, at vi mister kontakten med os selv og vores kerne, og så bliver tilværelsen ofte både kompliceret og mindre glædesfyldt. Her kan samtaler med en nærværende og lyttende person være en hjælp.I mit arbejde med klienter gør jeg brug af nænsom samtale, meditative øvelser, kropsarbejde og visualisering. I det terapeutiske arbejde anvender jeg elementer fra flere forskellige psykologiske, kropsterapeutiske og spirituelle/ meditative tilgange.

Jeg har særlig erfaring med reaktioner og vanskeligheder i forbindelse med graviditet og spædbarnstid, samt med depression, angst, store livsforandringer, traumer, stress og sorg.

Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du ønsker flere oplysninger om min måde at arbejde på.